Çocuğum Eğitim Sigortası

Çocuklarınızın Geleceğini Tesadüfe Bırakmayın, Güvence Altına Alın

Çocuğum Eğitim Sigortası ile çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilir, eğitim masraflarını beklenmeyen durumlara karşı garantileyebilirsiniz.

Sigorta süresi ve prim seçeneklerini çocuklarınızın eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarını sabit veya azalan şekilde seçerek ödeyeceğiniz prim miktarlarını bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.

Çocuğum Eğitim Sigortası'nın teminatları dövize endekslenerek tüm ekonomik risklere karşı da ek bir güvence sağlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR ?

18 ile 60 yaş arasında olan tüm veliler bu sigortadan yararlanabilir.

HANGİ SÜRELER İÇİN YAPTIRILABİLİRSİNİZ ?

Çocuğunuzun eğitimini tamamlaması için gerekli olan süreye göre seçim yapabilirsiniz.

PRİM TUTARINIZ NASIL BELİRLENİR ?

Ödenecek prim tutarı sigorta ettirenin yaşı, sigorta süresi (eğitim yılı), yıllık eğitim gideri ve sabit ve azalan teminat seçimlerine göre hesaplanır.

PRİM TUTARINIZ NASIL ÖDENİR ?

Primler seçiminize göre, sigorta başlangıcında sadece bir defada peşin olarak veya aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

SİZE BİR ŞEY OLURSA TEMİNAT NE ZAMAN DEVREYE GİRER ?

Riskin gerçekleşmesi durumunda, çocuğun eğitiminin tamamlanması için gerekli teminat sigortada belirtilen tutar üzerinden, lehdar(lar)a toplu olarak ödenecektir.

KİM(LER) LEHDAR OLABİLİR ?

Seçiminize göre aile mensubu, okul yönetimi ya da üçüncü şahıslar lehdar olarak belirlenebilir.

VERGİ AVANTAJI NEDİR ?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Azalan teminatlı alternatifi seçimi durumunda
Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD
Eğitim Süresi: 10 yıl
Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD
2. eğitim yılı için: 45.000 USD
3. eğitim yılı için: 40.000 USD
10. eğitim yılı için: 5.000 USD olacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı

  • Taksitle ödemede her yıl 198 USD x 5 yıl boyunca
  • Peşin ödemede Sigorta başlangıcında 990 USD

olacaktır.

Sabit Teminatlı alternatifi seçimi durumunda
Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD
Eğitim Süresi: 10 yıl
Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD
2. eğitim yılı için: 50.000 USD
3. eğitim yılı için: 50.000 USD
10. eğitim yılı için: 50.000 USD sabit kalacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı:

  • Taksitle ödemede her yıl 384,68 USD x 5 yıl boyunca Sigorta başlangıcında 1923 USD

olacaktır.

ÜRÜN GENEL ŞARTLARI

Hayat Sigortası Genel Şartları