Makine Sigortası Sigortası

Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman mekanik veya elektriksel, bozulma ve kırılma riskleri ile karşı karşıyadır. Makineleriniz normal çalışır halde iken, temizleme, revizyon veya aynı adreste yer değiştirmeleri esnasında arızalanabilir veya bozulabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararları, Makine Kırılması Sigortası ile önleyebilirsiniz…

MAPFRE GENEL SİGORTA Makine Kırılması Sigortası, mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alır.

Ayrıca, makinelerinizin bozulması neticesinde işletmenizin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıpları Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile önleyebilirsiniz…


Makine Kırılması Sigortası ile Hangi Makineler Teminat Altına Alınabilir?

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (Her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir…

Teminat Kapsamı

- İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
- İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar
- Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
- Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
- Merkezkaç sebepli parçalanmalar
- Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme
- Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, makine kırılması sigortası
- Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz!

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj
- Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
- Makinelerin temel ve kaideleri
- Makine kırılmasına bağlı kar kaybı
- Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı

(Çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir).