Montaj Tüm Riskler Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), montaja ilişkin ani ve beklenmedik tüm riskleri tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. MAPFRE GENEL SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler (All Risks) Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ürünü, bir tüm riskler (all risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

- Yangın, yıldırım ve infilak
- Deprem
- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
- Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına
- Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
- Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
- Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar
- İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)
- Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)
- İşletme kazaları ve burada sayılamayan, montaj tüm riskler sigortası genel şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

- Geçici şantiye tesisleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- İş makineleri
- Enkaz kaldırma masrafları
- Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Mevcut bina ve tesisler
- Genişletilmiş bakım devresi
- Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi