Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ile resmi sorumluluklarınızdan doğan mali risklere karşı sizi teminat altına alıyoruz.

Teminat Kapsamı

Sigortalının faaliyetleri esnasında kendisinin ve/veya çalışanlarının neden olacağı bir olay sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi halinde sigortalının yasal sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerinin neticelerine karşı poliçe üzerinde yazılı teminat limitine kadar teminat sağlanır.

Bu teminatın verilebilmesi için,

- İşyerinin faaliyet konusu
- İşyerinin yıllık cirosu
- Talep edilen teminat limitleri;
• Kişi başına bedeni
• Kaza başına bedeni
• Kaza başına maddi

gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir.
Ana Teminatlar
Kişi başına bedeni zararlar. Kaza başına bedeni zararlar kaza başına maddi zararlar.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Asansör kazaları sonucu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Merak Ettikleriniz

Üçüncü şahısların talep edebileceği manevi zararlar teminat kapsamında mıdır?

Hayır, bu sigorta ile yalnızca işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar yukarıda belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Asansörler dolayısıyla meydana gelebilecek zararlar teminat altında mıdır?
İsteğe bağlı olarak bu risk de teminat altına alınabilir.
Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.
Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
3. şahıs mali mesulitet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.