Kurulumu yapılıp, deneme süresinde de çalışır halde olan cihazın, sonrasında temizleme, yer değiştirme, bakım ya da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan hasarlara ilişkin masrafları karşılayan sigorta türüdür.

Elektronik Cihaz Sigortasının Ana Teminatları:

  • Kullanım hatası, dikkatsizlik, sabotaj kaynaklı zararlar
  • Hatalı dizayn ya da hatalı malzeme kullanımından kaynaklı zararlar
  • Hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüsten kaynaklı zararlar
  • Yangın, yıldırım ya da cihazın infilak etmesi sonucu oluşan zararlar
  • Su ve rutubet etkisiyle cihazda oluşan korozyon
  • Kararma, duman ve is kaynaklı zararlar
  • Deprem haricinde fırtına, sel, heyelan, toprak çökmesi gibi afetler kaynaklı zararlar
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri kaynaklı zararlar
  • Poliçede istisna edilmeyen diğer sebepler
Elektronik Cihaz Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası