Kobilere Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Kobi Sağlık Sigortası; 5 ile 250 çalışanlı Kobi’lerin çalışanları için hazırlanmış, özel hastanelerde geçerli, özel ve uygun fiyatlarla tedavi imkanı sunan bir üründür. Kobi Sağlık Sigortası ile alacağınız sağlık hizmetleri, aynı zamanda SGK anlaşmalı da olan özel hastanelerde, poliçenizin özel ve genel şartlarına göre karşılanır. Kobi Sağlığı Sigortası ile çalışanların, anlaşmalı hastanelerden hizmet alması durumunda sigortalı katılım payı haricinde ( devlete ödenmesi zorunlu olan 15 tl) hastaneye, sigortalı tarafından herhangi bir ödeme yapması gerekmemektedir.

Kobilere Özel Sağlık Sigortası
Kobilere Özel Sağlık Sigortası

Kobi Sağlık Sigortası Teminat Kapsamı

Kobi Sağlık Sigortası teminat kapsamında Yatarak Tedavi ve Yatarak+Ayakta Tedavi seçenekleri bulunur.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı; cerrahi bir müdahale olsun ya da olmasın, yatış gerektiren tedavi giderlerinin kapsandığı teminattır.

Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında;

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi ve radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik oda, yemek ve 1 refakatçinin giderleri.

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı; 24 saati geçmeyen tedavi giderlerinin kapsandığı teminattır.

Ayakta Tedavi Teminatı kapsamında;

 • Doktor muayene bedeli
 • Kan tahlili, idrar tahlili vb tanı yöntemleri için laboratuvar hizmetleri
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi giderleri.

Kobi Sağlık Sigortası poliçesi sadece çalışanlara yapılabildiği gibi çalışan eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde yapılabilmektedir.

COVID-19 da dahil olmak üzere, gelecekte yaşanması muhtemel salgın hastalıklar için uygulanacak tedaviler de ekstra bir ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı şekilde poliçe kapsamına alınmıştır.

Kobi’lere Özel Sağlık Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

SGK kapsamında olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 0-65 yaş aralığındaki herkes yaptırabilir.
Kobi’lere Özel Sağlık Sigortasının Avantajları

 • Kurum olarak, çalışanlarınız için sağladığınız hizmetler iş hayatında prestijinizi
  arttıracaktır.
 • Çalışanlarınız için motive edici bir unsur olacaktır.
 • Kobi’lere Özel Sağlık Sigortası işveren için vergi avantajı sağlayacaktır.
Kobilere Özel Sağlık Sigortası
Kobilere Özel Sağlık Sigortası