Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerde deneme süresinde çalışır halde olan cihazın, aynı işyerinde temizlenmesi veya revizyonu sırasında veyahut beklenmedik sebeplerden meydana gelen hasarların tamiratını ve ikame masraflarını güvence altına alan sigorta türüdür.

Makine Kırılması Sigortasının Ana Teminatları:

 • İşletme kaynaklı hatalar ( bakım, kullanım, yağlama kusurları kaynaklı)
 • İşletme çalışanları ya da üçüncü şahısların ihmalinden kaynaklı hasarlar
 • Fırtına, don olayları gibi çevresel etkenlerle meydana gelmiş hasarlar
 • Tıkanma ya da yabancı madde girmesi kaynaklı hasarlar
 • Kısa devre, yüksek voltaj, indüksiyon ya da izolasyon hataları kaynaklı hasarlar
 • Ani gelişen aşırı ısınma veya soğuma kaynaklı ortaya çıkan su çekiçlemesine bağlı hasarlar
 • Buhar kazanlarında su eksikliğine bağlı gelişen hasarlar Kapalı kaplardaki alçak basınç sonucu oluşan ezilme, yırtılma, buruşma gibi deformasyonlar
 • Poliçede istisna edilmeyen diğer durumlardan kaynaklı hasarlar
Makine Kırılması
Makine Kırılması

Montaj Sigortası, işletmede kullanılan makinelerin montajı yapıldığı sırada, beklenmedik nedenlerle oluşan zararların, poliçede belirtilen şartlara göre koruma altına alındığı bir sigorta türüdür.

Montaj Sigortası Ana Teminatları:

 • Doğal afetler kaynaklı hasarlar
 • Yangın, yıldırım ve infilak sonucu oluşan hasarlar
 • Hırsızlık
 • Dikkatsizliğe bağlı hasarlar
 • Sabotaj
 • Kısa devre vb elektriksel hasarlar
 • Poliçede genel ve özel şartlarla istisna edilmemiş hasarlar