Nakliye Sigortası Nedir?
Nakliye Sigortası Nedir?

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası; ticari değeri olan malların taşınması sırasında, hem yurt içinde hem de yurt dışında meydana gelebilecek sorunlara karşı, genel ve özel şartlar çerçevesinde güvence altına alınmasıdır.

Bu sigorta türünde teminat, söz konusu malların nakil işlemi gerçekleşmesi üzere nakliyeciye teslim edilmesi ve araca yüklenmesi ile başlar. Nakledilen malların teslim alınması ile teminat süreci sona erer.

Yurtdışı nakliyat sigortalarında ise teminat, alıcı malları teslim almamış ise; havayolu nakliyatında 30 gün, deniz ve karayolu nakliyatında 60 gün gümrük depolarında bekletilmesini kapsar.

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?

Nakliyat sigortaları, nakliyatın yapılma şekline ve de taşınan eşyanın içeriğine göre 4 türe ayrılır. Bunlar:

 1. Emtea Nakliyatı Sigortaları
 2. Kıymet Nakliyatı Sigortaları
 3. Tekne Sigortaları
 4. Sorumluluk Sigortaları

Emtea Nakliyatı Sigortaları

Ticari malların kara, hava veya deniz yoluyla nakliyesi sırasında oluşabilecek kaza, kayıp vb. zararlara karşı güvence sağlayan bir nakliyat sigortası türüdür.

Emtea sigortalarında 3 ana teminat vardır. Bunlar:

 1. Tam Ziya Teminatı
 2. Dar Teminat
 3. Geniş Teminat

Nakliyat sigortası yapılan malların terör, savaş gibi durumlar sebebiyle zararı sigortaya dahil edilmez. Ancak ek olarak;

 • Savaş Teminatı
 • Grev Terör Teminatı ile güvence kapsamına alınır.

Kıymet Nakliyatı Sigortaları

Kıymet Nakliyatı Sigortası, gerçek ve tüzel kişilere ait altın, gümüş vb değerli madenlerin, nakit para, senet, tahvil vb kıymetli evrakların, bir yerden bir yere nakliyesi sırasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Tekne Sigortaları

Tekne sigortaları deniz ya da göl araçlarının, denizde veya karada bulunan bağlama yerlerinde meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence sağlayan sigorta türüdür.

Tekne Sigortası Neleri Kapsar?

Tekne Sigortası tekne veya yatın karşılaşabileceği riskleri uluslararası geçerliliğe sahip olan Enstitü Klozları ve Tekne Sigortası genel şartları dahilinde teminat altına alır.

Tekne Sigortalarının kapsam alanları şunlardır:

 • Fırtına, çarpma, karaya oturma gibi deniz tehlikeleri,
 • Yangın, infilak, deprem, volkanik patlamalar,
 • Tehlike anında denize atılan fazlalıklar,
 • Korsanlık,
 • Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olmasına rağmen; yatın, botlarının veya dış tarafta takılı motorun çalınması,
 • Sigortalının gerekli özeni göstermesi şartı ile; teçhizat, kumanya, makina veya yakıt yüklemesi/boşaltması sırasında meydana gelebilecek kazalar,
 • Rıhtım ve liman teçhizatı, kara veya hava taşıtları ile teması ve yahut bunlardan düşen şeylerden kaynaklı hasarlar,
 • Kötü niyetle yapılan hareketler,
 • Yata zorla girilerek dıştan takılı motorun, yata dahil herhangi bir makinenin, aygıtın ya da cihazın çalınması gibi durumlar.

Tekne Sigortası Ek Teminatlar ile Sigorta Kapsamına Alınabilecek Durumlar:

 • Savaş ve Grev halleri,
 • Kişisel eşyalar,
 • Ani ve kazayla çevre kirliliğine neden olma,
 • Makine hasarlarını genişletme klozu,
 • Yarış teminatı,
 • Elektronik cihaz teminatı,
 • Yat hukuksal koruma,
 • Ferdi kazalar,
 • Tedavi masrafları,
 • Çekme kurtarma
 • Balıkçılık malzemeleri,
 • Yat asistans hizmetleri.