Tarım sigortası, tarımsal ürünlerin ve tarım işletmelerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Tarım sigortası, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, tarım işletmeleri ve diğer ilgili taraflar için önemli bir finansal araçtır.

Tarım Sigortası
Tarım Sigortası

TARSİM Nedir?

TARSİM, Türkiye Tarım Sigortaları Havuzu’nun kısaltmasıdır. Türkiye’de tarım sektörünü doğal afetlere karşı korumak amacıyla kurulmuş olan bir kuruluştur. TARSİM, tarım sigortaları kanunu kapsamında kurulmuştur. Devlet destekli bir sigorta çeşididir.
Türkiye’de tarım sektörü, çeşitli doğal afetlerden (kuraklık, sel, fırtına, dolu, don vb.) kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır. Bu afetler, çiftçilerin tarım ürünlerinde ve işletmelerinde ciddi zararlara neden olabilir. TARSİM, tarım ürünlerinin ve tarım işletmelerinin çeşitli risklere karşı sigortalanmasını sağlar.
Türkiye’de tarım sektörü, çeşitli doğal afetlerden (kuraklık, sel, fırtına, dolu, don vb.) kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır. Bu afetler, çiftçilerin tarım ürünlerinde ve işletmelerinde ciddi zararlara neden olabilir. TARSİM, tarım ürünlerinin ve tarım işletmelerinin çeşitli risklere karşı sigortalanmasını sağlar.

TARSİM’in Görevleri; 

  • Tarım Sigortası Yönetimi: TARSİM, tarım sigortası poliçelerini düzenler, yönetir ve satışını yapar.
  • Hasar Yönetimi: Doğal afetler veya diğer riskler sonucu oluşan hasarları değerlendirir ve tazminat ödemelerini gerçekleştirir.
  • Risk Analizi ve Değerlendirme: Tarım sektöründe meydana gelen riskleri izler, analiz eder ve değerlendirir.
  • Çiftçi Bilgilendirme ve Eğitim: Çiftçilere tarım sigortası konusunda bilgi verir ve eğitim programları düzenler.
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve sürdürülebilmesini desteklemek amacıyla TARSİM sigortası kapsamında, poliçe ödemelerinin %50 si devlet tarafından karşılanırken, kalan kısmı ise üretici tarafından karşılanır.
Tarım Sigortası
Tarım Sigortası

Tarım Sigortasının Amacı ve Önemi:

Tarım; doğal afetler, hastalıklar, kuraklık, sel gibi bir dizi riskle karşı karşıyadır. Bu riskler, çiftçilerin ürün kaybına uğramasına ve maddi zarar görmesine neden olabilir. Tarım sigortası, bu tür risklere karşı koruma sağlayarak çiftçilerin ve tarım işletmelerinin güvende olmasını amaçlar. Bu sigorta sayesinde, tarımsal ürünlerin zarar görmesi durumunda çiftçilere veya işletmelere tazminat ödenir, böylece finansal kayıplar en aza indirilir.

Tarım Sigortasının Faydaları:

  • Finansal Güvence: Tarım sigortası, çiftçilere ve tarım işletmelerine finansal koruma sağlar, böylece beklenmedik olaylardan kaynaklanan zararlar en aza indirilir.
  • Risk Yönetimi: Tarım sigortası, çiftçilerin riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar. Doğal afetler veya diğer riskler durumunda, sigorta poliçesi sahipleri tazminat alır ve kayıplarını telafi eder.
  • Kredi Kolaylığı: Bazı durumlarda, tarım sigortası çiftçilere kredi alırken bir güvence olarak hizmet edebilir. Çiftçiler, kredi verenler tarafından daha güvenilir borçlu olarak kabul edilebilirler.
Tarım sigortası, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler ve işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Doğal afetler, hastalıklar ve diğer risklerle başa çıkmak için önemli bir finansal araçtır. Bu sigorta türü, tarımsal üretkenliği ve sürdürülebilirliği destekleyerek tarım sektörünün istikrarını sağlar. Dolayısıyla, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin tarım sigortasına erişimi ve bu sigortayı kullanmaları önemlidir.

TARSİM Sigorta Ürünleri: Tarımsal Risklere Karşı Koruma

Türkiye Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), Tarım sigortaları kanunu kapsamında kurulan devlet destekli bir sigorta türüdür.
Tarımsal üretimde yer alan çiftçilerin doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı korunmalarını sağlar. TARSİM, çeşitli tarımsal sigorta ürünleri sunarak çiftçilere maddi güvence sağlamakta ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. İşte, TARSİM’in sunduğu başlıca sigorta ürünleri:

Bitkisel Ürün Sigortası:

TARSİM, çeşitli bitkisel ürünlerin doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı kapsamlı bir sigorta sunar. Bu sigorta, çiftçilerin tarımsal üretimlerini korumak ve olası zararlar karşısında maddi güvence sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bitkisel ürün sigortası, tarımsal faaliyetlerdeki belirsizlikleri azaltarak çiftçilere ekonomik istikrar sağlar.

Hayvansal Ürün Sigortası:

TARSİM, hayvansal ürünlerin doğal afetler, hastalıklar, salgınlar ve diğer riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı koruma sağlayan bir sigorta ürünü sunar. Bu sigorta, çiftlik hayvanları ve yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilerin ekonomik güvenliğini sağlamayı hedefler. Hayvansal ürün sigortası, hayvan hastalıkları, yetersiz beslenme, doğal afetlerin neden olduğu kayıplar gibi çeşitli risklere karşı koruma sağlar.

Seracılık Sigortası:

TARSİM, seracılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere özel olarak tasarlanmış bir sigorta ürünü sunar. Seracılık sigortası, seralarda yetiştirilen sebzeler, meyveler ve süs bitkileri gibi ürünlerin doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı korunmasını sağlar. Bu sigorta, seracılık sektöründeki çiftçilerin ürettiklerini güvence altına alarak sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Arıcılık Sigortası:

TARSİM, arıcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere yönelik özel bir sigorta ürünü sunar. Arıcılık sigortası, arı kovanlarının doğal afetler, hastalıklar, arı zararlıları ve diğer riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı koruma sağlar. Bu sigorta, arıcılık sektöründeki çiftçilerin arı popülasyonunu koruyarak bal ve diğer arı ürünleri üretimini destekler.

Su Ürünleri Sigortası:

TARSİM, su ürünleri faaliyetinde bulunan çiftçilerin yetiştiricilik yaptıkları sulama havuzları, göletler, barajlar veya denizlerdek faaliyetlerinden doğabilecek risklere karşı korunmalarını amaçlar. Bu riskler arasında su kirliliği, su seviyesinin ani değişimi, salma tesislerinin hasarı, sucul ürünlerin hastalıkları, doğal afetler gibi durumlar yer alabilir.
TARSİM, çiftçilerin tarımsal üretimlerini çeşitli risklere karşı korumak için geniş bir sigorta ürün yelpazesi sunmaktadır. Bitkisel ürün sigortası, hayvansal ürün sigortası, seracılık sigortası ve arıcılık sigortası gibi çeşitli sigorta ürünleri, çiftçilerin ekonomik güvenliğini sağlayarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. TARSİM’in tarımsal sigorta ürünleri, Türkiye’nin tarım sektöründe önemli bir rol oynamakta ve çiftçilere güvenli bir gelecek sunmaktadır.