İnşaat Sigortası, inşaat projesinin öncesinde, gerçekleştirildiği esnada ve sonrasında şantiye sahasındaki malzemelerin, inşaat ekipmanlarının, iş makinalarının başına gelebilecek beklenmedik, her türlü hasarı karşılayan Tüm Riskler ( All Risk) Sigortasıdır.

All Risk İnşaat Sigortası yaptırarak, rutininde oldukça riskli olan inşaat sektöründe çalışanlarınızı, projenizi ve sermayenizi güvence altına alabilirsiniz.

İnşaat Sigortası ( All Risk ) Ana Teminatları:

  • Deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler kaynaklı zararlar
  • Yangın, yıldırım düşmesi ve infilak kaynaklı hasarlar
  • Hırsızlık kaynaklı zararlar
  • Şantiyede gelişebilecek kazalar
  • Elektriksel hasarlar ( kısa devre vb.)
  • Genel ve özel şartlarda istisna edilmemiş hasarlar.
İnşaat Sigortası
İnşaat Sigortası