Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak sigortalı olan bireylerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olan özel hastanelerde, ek bir ücret ödemeden hizmet alabildiği sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir sigortadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yapıldığı tarihten itibaren gelişen hastalıkların muayene, tetkik ve tedavisini, poliçe şartlarında kapsar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için aranan ilk şart Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmanızdır. SGK’ya bağlı, SGK prim borcu bulunmayan; emekliler, çalışanlar ve onların yakınları tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. TSS yaptırmak için aranan ikinci şart ise yaş sınırıdır. Yaşla ilgili sınırlar ortalama 65 yaşına kadar olsa da bazı şirketler 65 yaş üstü bireyler için de tamamlayıcı sağlık sigortası yapabilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Şartları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmenin öncelikli şartları daha öncede belirttiğimiz gibi SGK’ya bağlı olmanız ve SGK prim borcunuzun bulunmamasıdır. Bir diğer şart ise şirkete göre değişen ancak ortalama 65 yaş sınırının olduğu, yaş şartıdır. Poliçeyi kapsayan diğer şartlar, poliçenin kapsadığı hizmetler şirkete göre değişmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında kapsam dışı durumlar da bulunur. Bu durumlar sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle beraber genel olarak büyük çoğunluğunda kapsam dışında olan durumları şu şekilde belirtmek mümkün:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce gelişen hastalıklar genellikle kapsam dışıdır. Yani sigorta şirketleri, sigorta yaptırmadan önce var olan hastalıklarınızın tedavisini karşılamayacaktır. Doğuştan olan anomaliler, genetik hastalıklar da buna dahildir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan tedaviler tamamlayıcı sağlık sigortasında da kapsam dışında kalacaktır.
 • Tedavi için verilen ilaçlar ve medikal ürünler (atel, boyunluk,korse vb.) tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir. Bu sebeple tamamlayıcı sağlık sigortası ilaç ve medikal ürün masraflarını karşılamaz.
 • Anlaşması olmayan hastaneler kapsam dışıdır. Almış olduğunuz tamamlayıcı sağlık sigortası, anlaşması olmayan hastanelerde yaptığınız sağlık masraflarını karşılamaz.
 • Estetik operasyonlar genellikle tamamlayıcı sağllık sigortası kapsamında değildir. Ancak poliçe tarihinden sonra geçirilen kaza gibi durumlar sebebiyle oluşan deformasyonun giderilmesi amacıyla yararlanılan estetik hizmetler, kapsam dahilinde kalabilir.
 • Poliçede belirtilen muayene hakları bittikten sonraki muayeneler kapsam dışındadır. Poliçede belirtilen ayakta tedavi haklarınız ya da teminat limitlerinin üzerindeki tedavi giderlerinizi sigortanız tarafından karşılanmayacaktır.
 • Göz muayeneleri sonrası verilen gözlük (cam, çerçeve), kontakt lens gibi ihtiyaçlar kapsam dışıdır.
 • Diş tedavisi kapsam dışıdır. Ancak bazı şirketler, belirli yerlerde geçerli diş muayenesi, diş röntgeni, diş temizleme gibi işlemleri 1 defaya mahsus olacak şekilde karşılayabilmektedir.
 • Bireyin bilerek kendisine verdiği zararlar tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışındadır. Alkollüyken yapılan trafik kazaları, uyuşturucu etkisinde yapılan kazalar, yaralanmalar, intihar girişimleri, ehliyetsiz yapılan kazalar vb durumlar sigorta kapsamı dışındadır.
 • Yurtdışı tedaviler tamamlayıcı sigortanın kapsamı dışındadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücreti Ne Kadar?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücreti Ne Kadar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası almak isteyen kişiler merak ettikleri konulardan biri de poliçe fiyatlarıdır. Sigorta İçin fiyat belirlenirken sigorta şirketlerinin göz önünde bulundurduğu bazı kriterler vardır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe fiyatları sigorta yapılacak bireyin özellikleri ve poliçe kapsamına göre değişiklik göstermektedir.

Sigorta şirketleri, fiyat belirlerken ortalama aynı kriterler üzerinden hesaplama yaparlar. Ancak sigorta şirketlerinin belirlediği risk faktörlerine göre fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

poliçe primleri hesaplanırken göz önünde bulundurulan ortalama faktörler şu şekildedir:

 • Sigorta yapılacak kişinin yaşı,
 • Sigorta yapılacak kişinin genel sağlık durumu, mevcut hastalıkları,
 • Sigorta yaptıracak kişinin cinsiyeti,
 • Sigorta yaptıracak kişinin yaşadığı şehir.

Bu genel kriterlerin yanında sigorta teminatına eklenmesini istediğiniz kriterlere ve limitlere bağlı olarak da poliçe fiyatları değişiklik göstermektedir.

Tamamlayıcı Kurumsal Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı kurumsal sağlık sigortası işveren tarafından, çalışanları için yapılan sağlık sigortasını tanımlar. Bazı kurumsal sağlık sigortaları sadece çalışanları kapsarken bazı durumlarda çalışan yakınlarını da kapsayabilmektedir. Kurumsal sağlık sigortaları, sigortalanan her birey için aynı hakları sağlar. Tamamlayıcı kurumsal sağlık sigortası bulunan bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de anlaşması olan birçok özel hastanede, yatarak ve ayakta tedavi hizmeti alabilirler. 

Tamamlayıcı kurumsal sağlık sigortalarında poliçe primleri belirlenirken; sigortalanacak çalışanların sayısı ve de risk faktörleri göz önünde bulundurulur.