Mühendislik sigortaları kurumsal poliçelerdir. Mühendislik projelerine, işyerindeki makine ve elektronik cihazlara özel oluşturulmuş poliçe türleri arasında yer alan bir sigorta çeşididir. Bugün birçok alana etkisi olan, bir çok sektörde faaliyet gösteren mühendislik türleri vardır. Bu mühendislikler iş hayatında birçok risk barındırırlar. Bu sebeple mühendislik uygulamalarının kullanıldığı sektörlerde mühendislik sigortası yaptırmak işinizin güvence altına alınmasını sağlayacaktır.

Mühendislik Sigortalarının Kapsamı

Mühendislik Sigortaları; elektronik cihaz, montaj, makine hasarı ve inşaat poliçelerini kapsar. Bu poliçelerin her birinde ayrı şartlar ve teminatlar yer alır.