Trafik sigortası, trafiğe çıkan tüm motorlu araçlar için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Trafik Kanununa göre her yıl yenilenmesi koşuluyla yaptırılması gereken bir sigortadır. İçeriği, kapsamı kanunlar çerçevesiyle belirlenmiş olan zorunlu trafik sigortasının her yıl süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekir.Trafik sigortası poliçesi bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır; çıkmaları halinde araç trafikten men edilir ve para cezası kesilir.

Zorunlu Trafik Sigortasında amaç; olası bir kaza durumunda karşı tarafa verilebilecek maddi ve manevi zararları en aza indirmek ve de oluşan zararları güvence altına almaktır. Zorunlu Trafik Sigortası olan bir araç kazaya karıştığında meydana gelen maddi hasarlar, sağlık giderleri, sakatlanma, ölüm gibi durumlar, poliçe limitlerine ve kusur oranlarına göre sigorta tarafından karşılanır.

Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Trafik Sigortası primi hesaplanırken göz önünde bulundurulan bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar sigortalının ödeyeceği tutarı belirler. Trafik Sigortası tavan fiyatı belirlenirken aracın modeli/teknik özellikleri, sigortalının hasar geçmişi, yaşadığı il gibi kriterler göz önüne alınır.

Zorunlu Trafik Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası